Yhdistys toimii

Runomatinean kiinnostunutta kuulijakuntaa
Oma porukka terassilla kesäkahvilla. Kuka tänään leipoi?
Tukussa ostoksilla. Kuinkas paljon tätä kaalia tarvitaan?
Kulttuurimatka Toscanassa
Yhdistyksen kunniajäsenet vasemmalta Britta Ljungqvist, Sirkka Minkkinen, Marja Dahlström ja Tuula Talvela.

Edistämme ikääntyvän väestön hyvinvointia, terveyttä, omatoimisuutta sekä mielekästä tasapainoista elämää. Olemme rakennuttaneet kaksi yhteisöllistä senioritaloa,  Loppukirin, Arabianrantaan ja Kotisataman, Kalasataman alueelle.

Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pyrimme edistämään ikääntyvien elinoloja ja omatoimisuuteen kannustavaa asumista.

Keskeisimmät toimintamuotomme ovat

Jäsentilaisuudet: Jäsentilaisuuksien aiheet ovat mitä moninaisimmat ja jäsenten toivotaan ehdottavan aiheita ja puhujia jäsentilaisuuksiin.

Kesäretki: Kerran kesässä on lähdetty yhteiselle ohjelmalliselle retkelle.

Kulttuuririennot: Yhdistyksen piirissä harrastetaan aktiivisesti monenlaista kulttuuria. Toisinaan järjestäjänä on yhdistys, toisinaan taas joku yhdistyksen jäsenistä ryhtyy järjestäjäksi esimerkiksi hankkimalla lippuja tilaisuuksiin.

Koulutus: Yhdistys on mm. vastannut hygienia- ja ensiapukoulutuksen kuluista ja järjestelyistä, jotta  saataisiin yhteisöasumisessa tarvittavaa tietoa. Myös yhteisöllisyyteen liittyvää koulutusta järjestetään.

Kirjallisuuspiiri: Kirjallisuuspiiri on yhdistyksen vanhimpia tapaamismuotoja. Sen piirissä on luettu ja keskusteltu sekä uusista että vanhoista kirjoista.

Harrastuspiirit: Yhdistyksen järjestämien tilaisuuksien ohella Loppukiri- ja Kotisatamataloissa kokoonnutaan monenlaisten harrastusten merkeissä. On mm. joogaa, jumppaa, korttipelejä, askartelua, käsitöitä, matkailua ym. Piirit syntyvät yleensä yksityisestä aloitteesta ja toimivat yksittäisen jäsenen vetäminä.

Kunniajäsenyys: Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin v. 2015 yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Marja Dahlström.  Sirkka Minkkinen, Britta Ljungqvist ja Tuula Talvela kutsuttiin kunniajäseniksi v. 2017. Kaikkia kunniajäseniä yhdistää pitkäjänteinen, epäitsekäs ja uhrautuva työ yhdistyksen päämäärien hyväksi. Ilman tällaisia henkilöitä ja heidän työpanostaan ei Aktiivisten Seniorien missio ja toiminta olisi mahdollista.