Vaikuttaminen

Alkuvuodesta 2009 ilmestyi yhdistyksen aktiivien Marja Dahlströmin ja Sirkka Minkkisen kirjoittama kirja ”Loppukiri. Vaihtoehtoista asumista seniori-iässä.” Siihen on taltioitu Loppukiritalon syntyhistoria ja yhdistyksen rooli siinä sekä parin ensimmäisen vuoden asumiskokemuksia ja asukkaiden sekä jäsenten muita kommentteja asiasta. Kirjan on kustantanut WSOY. ISBN 978-951-0-34906-9.

Yhdistys on luonut kontakteja monitahoisesti alusta saakka. Yhteydet Helsingin kaupungin päättäjiin ja virkamiehiin sekä  sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin ja asiantuntijoihin ovat  tarpeen, kun etsimme ratkaisuja uuteen elämänmuotoomme.

Haluamme jakaa tietoa yhteisöllisen elämisen mallistamme. Loppukiri- ja Kotisatamataloissa, jotka ovat suomalainen seniorien yhteisöasumisen pilotteja, käy jatkuvasti vierailijoita niin Suomesta kuin maailmaltakin. Vieraita on tullut Euroopan maista, Etelä-Amerikasta ja Kaukoidästä, Japanista, Kiinasta, Taiwanista ja Koreasta. Vieraat ovat edustaneet monenlaista asiantuntijuutta, kuten sosiaalialan, rakentamisen ja ikääntymisen kysymysten parissa työskenteleviä. Erilaisissa yhteisöissä asuvia tai yhteisöä suunnittelevia on tavattu useampaankin otteeseen.

Yhdistyksen jäsenet ovat haluttuja luennoitsijoita erilaisiin tilaisuuksiin ja seminaareihin. Monet ovat olleet kiinnostuneita yhteisöllisen senioritalon rakentamisen kokemuksista, siitä ”kuinka te teitte sen”, mutta pyyntöjä tulee myös liittyen muihin aihepiirin teemoihin ja näkökulmiin.

Yhdistyksellä on ollut useita yhteistyöprojekteja yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.