Historia

Tällaiselta näyttivät Loppukiritalon maisemat satakunta vuotta sitten. Neljä ja puoli vuosisataa sitten näille seuduille syntyi kuninkaan mahtikäskyllä uusi kaupunki, joka nimettiin Helsingiksi.

Yhdistyksen synty

Aktiiviset Seniorit ry perustettiin toteuttamaan unelmaa uudenlaisesta senioritalosta. Unelma talosta oli saanut muotonsa muutaman ihmisen keskusteluista keittiönpöydän ääressä. Keskustelijoita kiinnosti ja huolestuttikin, millainen vanhuus heitä ja muita ikätovereita odotti. Heillä oli näkemyksiä siitä millainen olisi hyvä vanhuus. Se olisi esimerkiksi asumismuoto, jossa olisi turvallista asua, jossa olisi tutut naapurit ja jossa olisi erilaista toimintaa. Kukaan ei jäisi yksin, jos tarvitsisi apua, ja yksinäisyyttä torjuttaisiin yhdessä. Tällainen talo oli olemassa. Sen nimi oli Färdknäppen ja se sijaitsi Tukholmassa. Suomessa ajatus oli aivan uusi.

Nämä ihmiset löysivät muita samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, joiden kanssa idealle annettiin muotoa ja sisältöä. Aktiiviset Seniorit ry perustettiin vuonna 2000. Sen lisäksi, että yhdistyksen tavoitteena oli toteuttaa unelma yhteisöllisestä senioritalosta ja järjestää tätä tavoitetta tukevaa toimintaa, se otti heti alusta lähtien tavoitteekseen osallistua ikäihmisten ongelmia ja elämänvaihetta koskevaan keskusteluun ja ratkaisuihin yhteiskunnassa.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys määrittelee säännöissään tarkoituksensa ja toimintansa seuraavasti:

  • Aktiiviset Seniorit ry:n tarkoituksena on edistää ikääntyvien ja vanhusväestön hyvinvointia, terveyttä, omatoimisuutta sekä mielekästä ja täysipainoista elämää. Sen toteuttamiseksi yhdistys edistää sellaisten asumismuotojen kehittämistä, jotka ylläpitävät ikääntyvien ihmisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä vireyttä sekä parantavat heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan. Yhdistys osallistuu myös muuhun yhteiskunnalliseen keskusteluun, jonka tarkoituksena on vaikuttaa sekä paikalliseen että valtakunnalliseen päätöksentekoon ikääntyvien elinoloja ja asumista koskevissa asioissa.

  • Yhdistys harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa sekä järjestää virkistys- ja kulttuuritilaisuuksia.. Toiminnassa painotetaan yhteisöllisyyttä ja arvostetaan seniori-ikäisten sosiaalisia, tiedollisia ja taidollisia valmiuksia heidän itsemääräämisoikeutensa säilyttäjänä ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen mahdollistajana.

  • Yhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.

Yhdistyksen säännöt on tarkistettu viimeksi vuonna 2007. 

Toteutunut unelma: Loppukiri

Ajatus ryhtyä rakentamaan kerrostaloa Helsinkiin tuntui monesta asiasta kuulleelta varmasti utopistiselta ja riskialttiilta. Sitä se tietysti olikin. Se oli niitä hankkeita, joita toteutettiin pää pilvissä, iso unelma johtotähtenä. Se ei olisi kuitenkaan toteutunut ilman, että jalat olivat tukevasti maankamaralla. Ei ilman tahtoa, sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Eikä ilman realismia ja osaamista, joka kasvoi hankkeen edetessä.

Hankkeella oli myötätuulta purjeissaan, sillä yhteiskunnassa oli havahduttu siihen, että seniori-ikäisten määrä lisääntyisi merkittävästi lähivuosikymmenien aikana. Se edellytti yhteiskunnaltakin panostuksia. Ajatus Loppukiri-talon kaltaisesta yhteisöllisestä senioriasumisesta tuskin oli käynyt kenenkään mielessä. Ei ennen kuin Aktiiviset Seniorit asian esitteli.

Yhdistys loi suhteet kaupungin virkamiehiin, poliitikkoihin ja muihin tarpeellisiin tahoihin. Se sai monet vakuuttumaan ajatuksensa kantavuudesta. Kaupunki osoitti hitas-tontin vuonna 2001. Yhdistys kävi tutustumassa useaan tonttiin, ennen kuin se valitsi sen, jolla rakennus nyt on.

Talo sijaitsee Helsingin Arabianrannassa, noin kuuden kilometrin päässä ydinkeskustasta, hyvien liikenneyhteyksien päässä – sinne pääsee mm. kahdella raitiolinjalla – , hyvien ulkoilumaastojen äärellä, alkuperäisen Helsingin lähteillä, meren tuntumassa.

Monet tuhahtavat halveksivasti, kun puhutaan unelmista voimavarana. Loppukirihanketta ovat kantaneet yhteiset unelmat, ne ovat yhdistäneet, auttaneet jaksamaan ja kutsuneet mukaan uutta väkeä koko hankkeen ajan – ja yhä talon valmistuttua.

Uusi talohanke, Kotisatama valmistui vuonna 2015.

Lauselmat, jotka on painettu mukiin, on alun perin tehty Loppukiritalon julkisivun taideteokseen.

Taideteos koostuu osaa talon julkisivua peittävistä keramiikkasauvoista. Cataracta -teoksen on suunnitellut ja toteuttanut taiteilija Pekka Paikkari. Lauselmat ovat yhdistyksen jäsenten kirjoittamia.

Lauselmat kertovat meistä Aktiiviset Seniorit ry:n jäsenistä paljon, olemmehan miettineet ne itse. Emme pelänneet susia, ja nyt meillä on korissa sieniä: kaksi valmista yhteisötaloa ja kolmannen suunnittelu on aloitettu.